Algemene informatie

Tandzorg Sajovec

De rekening betalen

U krijgt uw rekening steeds op uw huisadres gestuurd. U krijgt die rekening van Infomedics. Dit bedrijf stuurt u de rekeningen toe van Tandzorg Sajovec en u betaalt ook aan Infomedics. Meestal krijgt u een rekening voor het bedrag dat u zelf moet betalen; het deel dat uw zorgverzekering vergoedt, is er dan al van afgetrokken.
U moet de rekening altijd binnen 28 dagen aan Infomedics betalen. Ook als uw zorgverzekeraar de kosten die u wel vergoed kunt krijgen, nog niet vergoed heeft.

Hebt u vragen over vergoeding?
Weet u niet zeker wat wel en niet vergoed wordt? Kijk dan op de site van uw eigen zorgverzekeraar of bel hem op.

Hoeveel euro vergoedt uw verzekeraar?
Het beste vraagt u telkens na welk bedrag uw verzekeraar vergoedt van de verrichtingen van uw tandarts.
Vraag die bedragen in euro’s en niet in procenten. Want 100% van de tandarts (het bedrag op uw rekening) is meestal niet de 100% die de verzekeraar in zijn voorwaarden noemt.

Tandzorg Sajovec geeft bij een behandeling van meer dan € 250 een offerte af. Die kunt u gebruiken als u uw verzekeraar belt om te horen welk deel u zelf moet betalen; in euro’s.

Hebt u vragen over uw rekening of wilt u een nieuwe nota?
Neeml dan contact op met Infomedics of ga naar uwnota.nl voor meer informatie.

Tandzorg Sajovec

Klachten en garantie

Behandelkamer

Bij Tandzorg Sajovec staat de kwaliteit van onze behandelingen aan uw gebit voorop. We werken zorgvuldig, met de beste materialen en met de nieuwste tandheelkundige kennis. Maar de uitkomst van een behandeling is nooit met 100% zekerheid te voorspellen. Daarom informeren we u vooraf over de geplande behandeling en de eventuele risico’s. Ook geven we u een offerte bij behandelingen vanaf € 250.
Bent u niet tevreden zijn over een behandeling? Neem dan eerst contact met ons op. Wij zullen ons uiterste best doen om het probleem op te lossen. Meestal komen we er zo samen uit.

Garantie
Wij geven u garantie op ons werk. De garantieperioden zijn afhankelijk van het soort behandeling.
Van uw kant moet u dan wel minstens één maal per zes maanden uw gebit laten controleren en verzorgen bij Tandzorg Sajovec. En u moet uw gebit normaal onderhouden – in elk geval poetsen – en geen andere tandartsen aan uw gebit laten werken.

Tandzorg Sajovec geeft géén garantie op deze behandelingen:
• Vullingen melkgebit
• Wortelkanaalbehandeling
• Parodontologie

Tandzorg Sajovec

Veel gestelde vragen

Wanneer is de praktijk open?
Op maandag is de praktijk van 8 tot 17 uur open. Op dinsdag van 8 tot 20 uur en op woensdag en donderdag van 8 tot 17 uur. En op vrijdag van 8 tot 12 uur. We pauzeren van 12 tot 13 uur. Kan ik ook ‘gewoon binnenlopen’ voor een behandeling? Neen dat kan niet. Tandzorg Sajovec werkt uitsluitend op afspraak. Voor spoedeisende hulp buiten onze openingstijden kunt u via www.tandartsenheerlen.nl contact opnemen met de vervangende tandarts.Met welke buslijn van Veolia kom ik bij Tandzorg Sajovec?

Het beste met buslijn 41; uitstappen in de Bokstraat, en dan via de Bronkstraat en de Pronsebroekweg naar Tandzorg Sajovec in de Gildestraat nummer 10 lopen.

Tot wanneer kan ik een afspraak afzeggen?
Uw kunt uw afspraak afzeggen tot 24 uur voor de afspraak zonder dat u dat geld kost. Zegt u daarna af, dan brengen we u de verloren gegane tijd in rekening.

Hoe kan ik afzeggen?
U kunt alleen telefonisch afzeggen tijdens de openingstijden van Tandzorg Sajovec. De praktijk is open op maandag, woensdag en donderdag van 8 tot 17 uur. Op dinsdag van 8 tot 20 uur en op vrijdag van 8 tot 12 uur. We pauzeren van 12 tot 13 uur.

Waarom hebt u mijn legitimatiebewijs nodig als ik mij aanmeld als klant?
Dat is wettelijk verplicht sinds 2008.

Waarom mag ik niet roken in de wachtkamer?
Onze tandartspraktijk is een openbaar gebouw. Daarom mag u bij ons binnen niet roken.

Wat kost van een behandeling?
De kosten van behandelingen kunnen variëren. Voor de exacte kosten van een behandeling kunt u altijd van te voren een offerte vragen. Bij een bedrag van meer dan € 250 krijgt u die vanzelf van ons.

Vergoedt mijn verzekering iedere behandeling?
Wat uw verzekering vergoedt staat in uw verzekeringspolis. U kunt het natuurlijk ook bij uw verzekeraar telefonisch navragen als u er in de polis niet helemaal uitkomt.

Wie kan ik bellen in de avond of het weekend?
Bel altijd eerst Tandzorg Sajovec via 045 521 29 28. Dan hoort u of wij dienst hebben of een andere tandarts. U kunt ook kijken op www.tandartsenheerlen.nl.

Kan ik een verdoving krijgen als ik dat wil?
U kunt bij alle behandelingen om een verdoving vragen.

Wie krijgt de rekening na een behandeling?
U krijgt altijd een rekening voor het deel dat u zelf moet betalen. U krijgt die rekening van Infomedics.

Aan wie stel ik mijn vragen over de rekening?
Die stelt u het beste aan Infomedics via 036 20 31 900. of ga naar www.infomedics.nl voor meer informatie.

Tandzorg Sajovec

Kwaliteitsbeleid

Tandzorg Sajovec bewaakt continu de kwaliteit van zijn zorg en past die aan waar en wanneer nodig. Met ons kwaliteitsbeleid willen we onze zorg voor u als patiënt optimaliseren. Onze zorg is vakinhoudelijk goed, integraal rondom de patiënt georganiseerd en volledig afgestemd op de patiënt.

Tandzorg Sajovec werkt met een integrale kwaliteitsaanpak: we nemen steeds alle aspecten van de kwaliteit in onze hele organisatie onder de loep. Zo kunnen we op tijd maatregelen nemen. Zoals de aanname van nieuw personeel of een uitbreiding van een bestaand onderdeel van onze mondzorg.

Hoogwaardige tandheelkundige zorg
Wij van Tandzorg Sajovec vinden het belangrijk dat al onze professionals hoogwaardige tandheelkundige zorg leveren en ook kunnen blijven leveren.

Hoe merkt u dat?
• Tandarts Sajovec is ingeschreven in het BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg); hij voldoet aan de wettelijke opleidingseisen.
• Onze tandheelkundig specialisten nemen regelmatig deel aan na- en bijscholing om hun vakdeskundigheid te bevorderen.
• De bij- en nascholing en intercollegiaal overleg, registreren we in het openbare kwaliteitsregister (KRT).
• Alle medewerkers van Tandzorg Sajovec leven de gedragsregels, praktijkrichtlijnen en protocollen strikt na.

Integrale mondzorg
Onze aanpak is gericht op het leveren van de complete mondzorg met de hoogst mogelijke kwaliteit. Dat doen we op basis van eigen protocollen, die we steeds verder aanscherpen en toepassen. Ook volgen we algemene richtlijnen. Bijvoorbeeld die van de Werkgroep Infectiepreventie (WIP) voor Infectiepreventie in de tandheelkundige praktijk.

Hoe merkt u dat?
• Wij behandelen u als patiënt vanuit een duidelijke structuur, op basis van een centraal patiëntendossier en een gedegen behandelplan.
• Binnen Tandzorg Sajovec voert elk teamlid dat deel van de behandeling uit dat het best bij zijn competentie aansluit; met de tandarts is ‘regisseur’ van het mondzorgteam.
• Onze preventieve, reguliere en esthetische mondzorg sluiten naadloos bij elkaar aan. Ze worden doeltreffend en doelmatig uitgevoerd naar de nieuwste inzichten en met de modernste apparatuur; op basis van beproefde protocollen en richtlijnen.

Patiëntgerichte behandeling
De behandelingen bij Tandzorg Sajovec zijn volledig afgestemd op de patiënt en zijn/haar gebit.

Hoe merkt u dat?
• We zijn transparant over onze praktijkorganisatie en onze behandelingen. Onze teamleden leggen hun adviezen goed uit aan de patiënt en informeren de patiënt vooraf over eventuele risico’s van de behandeling en de betrokken specialisten.
• We hebben en een effectieve, laagdrempelige klachtenregeling.
• De behandelaar verplaatst zich in de patiënt, zeker wanneer deze een speciale benadering nodig heeft (bijvoorbeeld bij angst voor de tandarts).
• De behandelaar legt uit hoe de patiënt zijn of haar gebit zo goed mogelijk kan verzorgen om gebitsproblemen te voorkomen.